สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีประสบการณ์ปฏิบัติงานขับรถยนต์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล รับสมัครวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"