องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-29 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
– มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม (การรับรองการทำงาน จะต้องเป็นกรณีรับรอง การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิด ที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตรงตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง) และ
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย ประเภทชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 20-29 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"