โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 2 อัตรา

โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ พีระยา 3 รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง – 9 มีนาคม 2564

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ตำแหน่งครูเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

2.ตำแหน่งครูเอกคณิตศาสตร์/เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคารประถม โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ รับสมัครบัดนี้ถึง – 9 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"