มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครสอบลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครสอบลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-29 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รับสมัครวันที่ 21-29 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"