โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ รับสมัครวันที่ 27-4 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวพฟิสิกส์ และได้รับโบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 27-4 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"