วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 60 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 60 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 60 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-21 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประเภทการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ บริการ ปฏิบัติภารกิจโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 60 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 30 อัตรา (10 อัตรา/ตำบล)
2.ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา (5 อัตรา/ตำบล)
3.นักศึกษา จำนวน 15 อัตรา (5 อัตรา/ตำบล)

อัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่กำหนด ดังนี้

1.บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
2.ประชาชนทั่วไป ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
3.นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ADVERTISEMENT

พื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ 3 ตำบล ดังนี้

1.ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2.ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
3.ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2464 – ธันวาคม 2564

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่ 2 ถนนสุขยางค์1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 732 166 46 – 7 ในวันและเวลาราชการ รับสมัครวันที่ 15-21 ธันวาคม 2563

ดูประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"