สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"