กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานผู้ช่วยประมง (สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เลขที่ 340 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150 รับสมัครวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"