วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

1.พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ประกาศนับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"