โรงพยาบาลรามัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
-เพศชายต้องตรวจสารเสพติด (ในกรณีวันรายงานตัว)
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
-อายุไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการ เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครบัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"