โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2566

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้เชี่ยวชาญกีฬาปันจักสีลัต 1 อัตรา
2.ผู้เชี่ยวชาญกีฬายูโด 1 อัตรา
3.ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล 1 อัตรา
4.ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา 1 อัตรา
5.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 2 อัตรา
6.ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 2 อัตรา
7.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น 1 อัตรา
8.ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 1 อัตรา
9.ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย 1 อัตรา
10.ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านการอบรมระดับ A-License , B License , C License , B Coaching หรือหนังสือรับรองผ่าน การเข้าอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติหรือนานาชาติ และสมาคมรับรอง หรือสมาพันธ์รับรอง
-มีผลงานด้านกีฬาอย่างน้อย 3 ปี ในระดับชาติหรือนานาชาติ

11.เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"