โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า
-มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
-หากผู้สมัครผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือตลอดจนการใช้น้ำยาสารเคมีต่าง ๆ และการป้องกันการติดเชื อ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 12-22 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"