วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที ก.พ. รับรอง คุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทัวไป การจัดการสํานักงาน การประกอบการและการจัดการ การตลาด การบริหารอุตสาหกรรม

2.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที ก.พ. รับรอง คุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทัวไป การจัดการสํานักงาน การประกอบการและการจัดการ การตลาด การบริหารอุตสาหกรรม

3.พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับท ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"