โรงพยาบาลเบตง รับสมัครเลือกสรรพนักงาน

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 18-28 เมษายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเบตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถหรือชำนาญงานในหน้าที่ด้านทันตกรรม และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
-มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ด้านทันตกรรม และเคยปฏิบัติงานด้านทันตกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 18-28 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"