สพป. ยะลา เขต 1 รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (สพป. ยะลา เขต 1) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สพป. ยะลา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รับสมัครวันที่ 1-8 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"