เทศบาลนครยะลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เทศบาลนครยะลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยครู (ปฏิบัติการสอนพุทธศาสนา) 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
-มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาไม่ต่ำกว่านักธรรมตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี

2.ผู้ช่วยครู (ปฏิบัติการสอนอิสลามศึกษา) 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
-มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตวัซซีเฏาะฮ) (หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาทางศาสนาจะต้องเป็นฉบับแปลภาษาไทย)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครยะลา รับสมัครวันที่ 12-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"