สำนักงานบังคับ​คดี​จังหวัด​ยะลา​ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานบังคับ​คดี​จังหวัด​ยะลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการ​เงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบังคับ​คดี​จังหวัด​ยะลา สิโรรสสาย 2 สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"