สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครเข้ารับราชการ 36 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครเข้ารับราชการ 36 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 9 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 35 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับโบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

2.เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมขั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัขกรรม จากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 9 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"