เทศบาลตำบลยะหา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลยะหา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลยะหา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-31 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงาน (สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 1 อัตรา
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่งคนงาน และมีร่างกายแข็งแรง

2.คนงาน (สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่งคนงาน และมีร่างกายแข็งแรง

3.พนักงานดับเพลิง (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ และมีร่างกายแข็งแรง

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
-มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี โดยมีได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบขับขี่ประเภทที่ 2)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 22-31 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"