ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ – 23 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับสมัครบัดนี้ – 23 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"