มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (สํานักงานบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (กองกลาง สํานักงานอธิการบดี) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3.นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"