มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อว.) เตรียมจ้างงาน 536+ อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อว.) เตรียมจ้างงาน 536+ อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อว.) เตรียมจ้างงาน 536+ อัตรา 67 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG รับสมัครวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จำนวนการจ้างงาน 536+ อัตรา
1.ตำบลเดิม
-ประชาชน จำนวน 4 อัตราต่อตำบล
-บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 4 อัตราต่อตำบล
2.ตำบลใหม่ (ตำบลที่ไม่อยู่ในตำบลเดิม)
-ประชาชน จำนวน 5 อัตราต่อตำบล
-บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 5 อัตราต่อตำบล

พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละประเภทผู้สมัครจะมีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้
-บุคคลจากตำบล เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ
-นักศึกษาจบใหม่ เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และทะเบียนต้องอยู่ตำบลเดียวหรือใกล้เคียงกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ

อัตราเงินเดือน
-บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท/เดือน
-ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 9,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาดำเนินการจ้างงาน
มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"