สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-9 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า

2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรีอสูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ที่อยู่ 19 ถนนสงเวียน 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 1-8 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"