ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างสนับสนุนงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อาคารศาลจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"