ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-19 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2.พนักงานทําความสะอาด 1 อัตรา
-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-สามารถปฏิบัติงานผลัดบ่าย-ดึก และเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดได้
-สุขภาพดี แข็งแรง
-มนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบงานที่มอบหมาย ขยัน อตทน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครวันที่ 8-19 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"