โรงเรียนคัมภีร์วิทยา รับสมัครครูสำหรับปีการศึกษา (65) 10 อัตรา

โรงเรียนคัมภีร์วิทยา รับสมัครครูสำหรับปีการศึกษา (65) 10 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ระดับประถมศึกษา
1.ครูภาษาอาหรับ 1 อัตรา
-ป.ตรี ด้าน ภาษาอาหรับ หรือ อื่นๆ
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาหรับได้ดี

2.ครูพลศึกษา 1 อัตรา
-ป.ตรี ด้าน พลศึกษา

3.ครูภาษาอังกฤษ (ต่างชาติ) 2 อัตรา
-ชาวต่างชาติที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษ
-ป.ตรี ด้าน ภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตรนานาชาติ

4.ครูเอกประถมศึกษา 1อัตรา
-ป.ตรี ด้าน ประถมศึกษาหรือสามารถสอน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา
1.ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
-ป.ตรี ด้าน คณิตศาสตร์
-คบ. หรือ ศษ.บ หรือ วท.บ

2.ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
-ป.ตรี ด้าน ภาษาอังกฤษ
-มีความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ

3.ครูฮาฟิสชาย 3 อัตรา
-ท่องจําอัลกุรอาน 30 ยุส
-จบระดับอาลิม หรือ เมาลานา
-มีน้าเสียงไพเราะ,อ่านกุรอานเป็นทํานองได้
-มีความสามารถในการจัดการหอพัก

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 16 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"