สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรเจ้าหน้าที่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 7-11 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรม 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 6 (อาคารชางลีเดิม) รับสมัครวันที่ 7-11 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"