โรงพยาบาลเบตง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเบตง รับสมัครวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"