องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน 118 อัตรา ถึง 9 มีนาคม

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน 118 อัตรา ถึง 9 มีนาคม

ADVERTISEMENT

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง : พนักงาน (จำนวน 23 อัตรา)

 • ปริญญาตรี (จำนวน 9 อัตรา) เงินเดือน 16,830 บาท
 • ปวส. (จำนวน 2 อัตรา) เงินเดือน 13,410 บาท
 • ปวช. (จำนวน 12 อัตรา) เงินเดือน 11,350 บาท

2. ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ (จำนวน 95 อัตรา)

ADVERTISEMENT
 • ปริญญาตรี/โท (จำนวน 2 อัตรา) เงินเดือน 21,250-25,540 บาท
 • ปริญญาตรี (จำนวน 13 อัตรา) เงินเดือน 16,830 บาท
 • ปวส. (จำนวน 5 อัตรา) เงินเดือน 13,410 บาท
 • ปวช. (จำนวน 26 อัตรา) เงินเดือน 11,350 บาท
 • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) (จำนวน 14 อัตรา) เงินเดือน 10,740 บาท
 • ม.3/ม.6 จำนวน 35 (อัตรา เงินเดือน) 10,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร

https://gpo.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"