สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 5 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทาง [email protected] รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"