สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณี (EMS) รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"