Chabamboo – ชาแบมบู ปัตตานี เปิดรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

Chabamboo – ชาแบมบู ปัตตานี เปิดรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

Chabamboo-ชาแบมบู ปัตตานี เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสิร์ฟ 2 อัตรา และทำโรตี 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

รายละเอียดงาน
1.ตำแหน่งเสิร์ฟ 2 อัตรา ทำงาน 17.00 น. – 24.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง
-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6
-ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
-ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
-ละหมาด 5 เวลา
-มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่งทำโรตี 1 อัตรา ทำงาน 17.00 น. – 24.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย
-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6
-ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
-ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
-ละหมาด 5 เวลา
-มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาสมัครด้วยตนเอง ถนนหนองจิก ซอย 6 (สุดซอย) อ.เมือง จ.ปัตตานี นัดสัมภาษณ์งาน วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"