มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 300 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 300 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 300 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

การจ้างงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1.ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท / เดือน
2.บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี 15,000 บาท / เดือน
3.นักศึกษา (ป.ตรี / อาชีวะ) 5,000 บาท / เดือน

ปฏิบัติงานในพื้นที่

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่ออัพโหลด ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)
5.สำเนาใบรับรองจากผู้นำชุมชน (ประเภทประชาชนทั่วไป)
6.สำเนาบัตรนักศึกษา (ประเภทนักศึกษา)

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ
ทุกไฟล์ใช้เป็นภาพ นามสกุล JPG ท่านสามารถดูรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล-หลักฐานได้ ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ทาง Fan page มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2563 เวลา​ 09.00 -​ 16.00 น.​ เท่านั้น

ดูประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"