iris queen nature สาขายะหา เปิดรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

iris queen nature สาขายะหา เปิดรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

iris queen nature สาขายะหา เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสาวไอริส 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

รายละเอียดงาน
ตำแหน่งพนักงานสาวไอริส 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไลฟ์ หรือพูดผ่านสื่อได้
-คุยเก่ง
-ชอบงานบริการลูกค้า
-หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
-วาจาสุภาพดี มารยาทดี
-สำเนาบัตรประชาชน
-จบ. ปวส. ขึ้นไป
-สถานะโสดไม่มีลูกไม่มีสามี
-รับคนในพื้นที่ยะหา เท่านั้น

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ Facebook Page ไอริสโกลก https://www.fb.com/IRISSUHAIKOLOK/

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"