มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทำงาน 3 จังหวัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทำงาน 3 จังหวัด

ADVERTISEMENT

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นทีดำเนินงาน 14 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล และพัทลุง

ADVERTISEMENT

ลำดับพื้นทีดำเนินงาน 14 ตำบล จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเด็นการดำเนินงาน
1.นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ เกษตร
2.นราธิวาส รือเสาะ สาวอ เกษตร
3.นราธิวาส แว้ง เอราวัณ เกษตร
4.ปัตตานี เมือง ตันหยงลุโล๊ะ กุ้งแห้ง /อาหารทะเล
5.ปัตตานี เมือง รูสะมิแล กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
6.ปัตตานี ยะหริ่ง บางปู กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
7.ปัตตานี หนอกจิก ดอนรัก เกษตร
8.ปัตตานี หนอกจิก ท่ากำชำ กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
9.ปัตตานี หนอกจิก บางตาวา กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
10.พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางคำ ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
11.สงขลา สิงหนคร หัวเขา อาหารทะเล
12.สตูล เมือง บ้านควน ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
13.สตูล เมือง พิมาน ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
14.สตูล ละงู น้ำผุด ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาขน 1 ใบ
2.ทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.ใบทรานสคริปต์ 1 ใบ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

การรับสมัคร
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติด 074282-902 หรือ Email [email protected] โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2563 สมัครได้ที่ http://www.outreach.psu.ac.th/

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"