สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 7,200 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 7,200 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส.

ADVERTISEMENT

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) จำนวน 7,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 -22 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มี วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ADVERTISEMENT

1.ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 690 อัตรา
2.ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 560 อัตรา
3.ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 740 อัตรา
4.ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 620 อัตรา
5.ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 620 อัตรา
6.ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 590 อัตรา
7.ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 740 อัตรา
8.ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 420 อัตรา
9.ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 490 อัตรา
10.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 300 อัตรา
11.กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา

คุณสมบัติตำแหน่ง
-เพศชาย
-อายุ 18-27 ปี บริบูรณ์
-สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
-วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"