แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้ากะงานบำรุงรักษา จำนวนมาก

แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้ากะงานบำรุงรักษา จำนวนมาก

ADVERTISEMENT


บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้ากะงานบำรุงรักษา จำนวนมาก

ADVERTISEMENT

รายละเอียดงาน
-ตำแหน่งหัวหน้ากะงานบำรุงรักษา จำนวนมาก
-สถานที่ปฏิบัติงานภูเก็ต (ถลาง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย
-อายุทุกช่วงอายุ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
-วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
-ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทุกขึ้นตอนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
-ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ว่าจ้างในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความ-เข้าใจและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
-ควบคุมกำกับดูแล และสั่งการแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหา
-มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลอย่างน้อย 3 ปี
-มีประสบการณ์ในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่เกี่ยวข้องท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ปี
-จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ
-มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-สามารถ พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

ADVERTISEMENT

สวัสดิการพนักงาน
-ประกันสังคม
-มียูนิฟอร์มพนักงานให้
-มีประกันสังคม
-มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-มีห้องพักสวัสดิการพนักงานให้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน
-มีเงินกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินให้พนักงาน
-มีเงินช่วยเหลือ แก่พนักงาน กรณี พ่อ-แม่ หรือสามีภรรยา และบุตร เสียชีวิต
-มีวันหยุดประจำสัปดาห์
-มีวันหยุดประจำปี ให้ 6 วันต่อปี (วันลาพักร้อน)
-มีการปรับเงินเดือนประจำปี
-มีโบนัสประจำปี

การรับสมัคร
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ ชื่อ ศิราพัฒณ์ เบอร์ 063-4742893 อีเมล [email protected]

ที่มา jobbkk-jobthai เรียบเรียง pynweb

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"