CP ALL รับเยอะด่วน! “พนักงานจัดสินค้า” ศูนย์ CDC หาดใหญ่ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

CP ALL รับเยอะด่วน! “พนักงานจัดสินค้า” ศูนย์ CDC หาดใหญ่ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานจัดสินค้า ประจําศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น(หาดใหญ่) ตำแหน่งพนักงานจัดสินค้า วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศและชาย
– อายุ 18-35 ปี
– วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ทํางานเป็นกะได้
– ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สามารถเข้าสมัครได้ที่บริษัท(ตามแผนที่ที่ให้ไว้ในประกาศ) หรือ กรอกข้อมูลสมัครงานผ่านลิงค์ที่ให้ไว้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2563 https://bit.ly/2BkQSmp

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"