เตรียมรับสมัครสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง จำนวน 53 ตำแหน่ง รวม 3,228 อัตรา

เตรียมรับสมัครสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง จำนวน 53 ตำแหน่ง รวม 3,228 อัตรา

ADVERTISEMENT

การจัดสอบท้องถิ่น ในรอบต่อไปนี้ เป็นการเปิดสอบในตำแหน่งที่ขาดแคลนจากรอบที่ผ่านมาซึ่งยังได้คนไปบรรจุไม่ครบ และตำแหน่งที่ อปท.ร้องขอเข้ามาเพิ่มเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ADVERTISEMENT

ซึ่งในเดือน เมษายน 2563 จากหนังสือสำรวจอัตราว่างได้มี อปท.หลายแห่งส่งตำแหน่ง (อัตราว่าง) เข้ามาเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไป

ADVERTISEMENT

ล่าสุด. มติ ก.จ.ที่น่าสนใจจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มิ.ย.2563 ดังนี้

เห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และ อบจ. โดยให้ กสถ.จัดทำแผนและขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันเสนอ ก.กลาง เห็นชอบต่อไป โดยมี
ตำแหน่งว่าง จำนวน 53 ตำแหน่ง รวม 3,228 อัตรา (ข้อมูล 15 มิ.ย.2563)

ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาการ 17 ตำแหน่ง 413 อัตรา
2. ประเภททั่วไป 19 ตำแหน่ง 2,011 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย 17 สาขาวิชาเอก 804 อัตรา

ที่มา เพจ.สอบท้องถิ่น ก.พ. อาจารย์ ฟ้า สีคราม เรียบเรียง pynweb

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"