การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)
3.มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4.สมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิปัติงานได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"