บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครคัดเลือก 5 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล – พัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 13 เมษายน 2565

3.หัวหน้าส่วนสนันสนุนงานบริการ 1 อัตรา
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษนีย์ (คปท.)

4.ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเฮลท์โลจิสติกส์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

5.รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาที่สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"