ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 รับสมัครทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 19 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 19 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานประแจฯ
-เพศขาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์หหารโดยมีเอกสารสําคัญทางหหารแบบ สต. 43 หรือ แบบ สด.9 (ผ่าบการเวียน ร.ด. จบปีที่ 3 แล้ว )
-อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันพฤหัสฯที่ 22 กรกฎาคม 2564)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2.พนักงานบริการ
-เพศขาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์หหารโดยมีเอกสารสําคัญทางหหารแบบ สต. 43 หรือ แบบ สด.9 (ผ่าบการเวียน ร.ด. จบปีที่ 3 แล้ว )
-อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันพฤหัสฯที่ 22 กรกฎาคม 2564)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเดินรถแขวงขุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 5 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟขุมพร ขั้น 2 ดําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองขุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"