สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 4 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"