สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 11-20 เมษายน 2566

ประกาศสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในทุกสาขาวิชา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ เลขที่ 18/1 ถนนกระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสมัครวันที่ 11-20 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"