โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 26 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 26 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 26 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (หน่วยที่ 1) 4 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ (หน่วยที่ 2) 2 อัตรา
3.นักเทคนิคการแพทย์ (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (หน่วยที่ 5) 2 อัตรา
6.นายช่างเทคนิค (หน่วยที่ 6) 1 อัตรา
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หน่วยที่ 7) 2 อัตรา
8.พนักงานประกอบอาหาร (หน่วยที่ 8) 1 อัตรา
9.พนักงานเปล (หน่วยที่ 9) 7 อัตรา
10.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 10) 1 อัตรา
11.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 11) 1 อัตรา
12.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 12) 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

ลิงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (หน่วยที่ 1) 4 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/kwYkvYVjEhBy288i7
2.นักรังสีการแพทย์ (หน่วยที่ 2) 2 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/HeQMQEPZZ2FH8j8y5
3.นักเทคนิคการแพทย์ (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/6ERwsPvDB7CTvkZw6
4.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/GmdsniQFrsepFnja9
5.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (หน่วยที่ 5) 2 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/x2UCDyK5Mebh1bv37
6.นายช่างเทคนิค (หน่วยที่ 6) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/NFMN7Pm2wZFrE9xb8
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หน่วยที่ 7) 2 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/zwvSH2VQMbrJ8H5V8
8.พนักงานประกอบอาหาร (หน่วยที่ 8) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/ea2eMZ43nS7ZDVPg9
9.พนักงานเปล (หน่วยที่ 9) จำนวน 7 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/m1eneve3jHqLay8U8
10.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 10) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/nefQN6Zbv3UY48bA7
11.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 11) 1 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/3ySJTcy9TKamoMhv8
12.พนักงานบริการ (หน่วยที่ 12) 3 อัตรา
ลิงค์สำหรับสมัคร https://forms.gle/aF33VR4BJikk1MrD7

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"