สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ที่อยู่ 732 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"