สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 30 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 30 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-11 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
2.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
3.นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
4.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
5.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
6.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
8.พนักงานประจําห้องยา 2 อัตรา
9.พนักงานเปล 1 อัตรา
10.พนักงานข่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา
11.พนักงานบริการ 3 อัตรา
12.พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตามสถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1-13 แนบท้าย รับสมัครวันที่ 5-11 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร