สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างรายเดือน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างรายเดือน

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ รับสมัครวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร