มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการอาสาสมัคร 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการประจำศูนย์อาสาสมัคร 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 อัตรา
ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/KstVmuG8sHsuDoy4A

2.บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตภูเก็ต 1 อัตรา
ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/bdhmdCMfRMZvUNyC6

3.บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตตรัง 1 อัตรา
ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/5bei2xV84zpKyTZY7

4.บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อัตรา
ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/su7tPFJM1EZPXvzdA

5.บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา
ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/4UGWhwXqy7tFupwx7

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-จบบปริญญาตรีทุกสาขาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-มีความมุ่งมั่น รักการเรียนรู้ และพร้อมที่จะทํางานในฐานะบัณฑิตอาสาเต็มเวลา ครบวาระ 10 เดือน
-อายุไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"