สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ที่อยู่ 732 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-330248, 074-330252 รับสมัครวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"